członkowie naszego cechu

Kto może zostać Cechu?

 1. Członkami Cechu mogą być rzemieślnicy i przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie ustawy o rzemiośle oraz ustawy prawo działalności gospodarczej.
 2. Członkami Cechu – w czasie określonym i za zgodą Zarządu Cechu mogą być inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i niebędące rzemieślnikami.
 3. Członkami Cechu mogą być również wspólnicy spółek cywilnych i jawnych prowadzących działalność gospodarczą w imieniu własnym i z udziałem kwalifikowanej pracy własnej. W przypadku spółek cywilnych i jawnych każdy z wspólników staje się członkiem Cechu.

 

Jak powstaje przynależność do Cechu? 

Przynależność do Cechu powstaje:

 1. z mocy ustawy o rzemiośle i dotyczy pracodawców zatrudniających pracowników w celu przygotowania zawodowego (przynależność obligatoryjna),
  1. Przynależność obligatoryjna do właściwego – ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zakładu rzemieślnika – Cechu trwa w okresie prowadzenia działalności szkoleniowej uczniów rzemiosła i rozpoczyna się z miesiącem rozpoczęcia szkolenia, a kończy się w miesiącu zakończenia działalności szkoleniowej.
  2. Osoby, których dotyczy przynależność obligatoryjna zobowiązane są do pisemnego poinformowania Zarządu Cechu o zakończeniu prowadzenia szkolenia w terminie jednego miesiąca od jej zakończenia.
  3. Rzemieślnicy zatrudniający uczniów w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle zobowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami.
  4. na zasadzie dobrowolności, po złożeniu przez rzemieślnika lub przedsiębiorcę deklaracji członkowskiej.

 

Jak zostać członkiem Cechu?

 1. Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna byś złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być napisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
 2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia zostaje podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
 4. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zainteresowany zostaje zawiadomiony pisemnie w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia.
 5. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia.  

Baza członków

Wszystkich członków: 66
Proszę wybrać odpowiednią branżę i rodzaj członka lub użyć wyszukiwarki.

Branże

Rodzaj

Zakład Projektowo Wykonawczy Instalatorstwa Marian Włodyka
Instalatorstwo
Rzemieślnik
Dane firmy:

38-100 Strzyżów,  Zawale 45/10

Usługowy Zakład Instalacji Wod.-Kan. i C.O.- Gaz, Stanisław Ożóg
Instalatorstwo
Rzemieślnik
Dane firmy:

36-052 Nienadówka 100

LUKAS-BUD Łukasz Flaga
Budowlanka
Rzemieślnik
Dane firmy:

38-100 Brzeżanka 3

LUX-BUD Łukasz Szlachta
Budowlanka
Rzemieślnik
Dane firmy:

38-100 Łętownia 36

Zakład Murarsko - Betoniarski " PARTNER" s.c. M. Piskadło D. Piskadło
Budowlanka
Rzemieślnik
Dane firmy:

38-100 Strzyżów, ul. Tunelowa 3A

Nieroda Andrzej FPHU ANDROMETAL
Metalurgia
Rzemieślnik
Dane firmy:

38-120 Czudec, ul. Rzeszowska 54

Zakład Produkcyjno-Handlowy Limet s.c.
Metalurgia
Rzemieślnik
Dane firmy:

36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 44

SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp. J.
Metalurgia
Rzemieślnik
Dane firmy:

38-124 Wiśniowa 299

Zakład Wielobranżowy METAL Jan Bożek
Metalurgia
Rzemieślnik
Dane firmy:

38-120 Czudec, ul. Strumykowa 3

Foto-Ceramika s.c.
Fotografia
Rzemieślnik
Dane firmy:

35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 18/13

"AKROPOL " s.c.
Kamieniarstwo
Rzemieślnik
Dane firmy:

35-323 Rzeszów, ul. Morgowa 83a

Zakład Tworzyw Sztucznych LAMAR Marian Lejowski
Produkcja art z tworzyw sztucznych
Rzemieślnik
Dane firmy:

35-206 Rzeszów, u. Okulickiego 16

Zakład Organmistrzowski Grzegorz Tetlak
Organomistrzostwo
Rzemieślnik
Dane firmy:

35-330 Rzeszów, ul. Cienista 4

PIOMAR-POLTECH Piotr Piekło
Stolarstwo
Rzemieślnik
Dane firmy:

36-002 Stobierna 11

K.W.W. MEBLARZ s.c. Grzegorz Wójcik, Józef Kut
Stolarstwo
Rzemieślnik
Zakład Fryzjerski "MONIKA" Damsko-Męski Jaworska Małgorzata
Fryzjerstwo
Rzemieślnik
Dane firmy:

38-124 Wiśniowa 188B

Salon Fryzjerski Damski Dominika Stasz
Fryzjerstwo
Rzemieślnik
Dane firmy:

38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 14

EM Studio Salon Fryzjerski Elżbieta Zamorska
Fryzjerstwo
Rzemieślnik
Dane firmy:

38-100 Strzyżów, ul. Rynek 17

Studio Fryzur i Koloru Agnieszka Majka
Fryzjerstwo
Rzemieślnik
Dane firmy:

36-072 Świlcza 562

Studio Fryzur KAZAR Katarzyna Zaremba
Fryzjerstwo
Rzemieślnik
Dane firmy:

38-100 Strzyżów, ul. Grunwaldzka 15

Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najwyższy komfort.